KEŞKESİZ DOĞUM

Ebenin Rolü

Keşkesiz Doğum'da en temel görevlerden birini ebe üstlenir. Keşkesiz Doğum'a destek olan ebelerin tümü aynı zamanda doulalık ( doğum destekçisi) eğitimlerini tamamlamışlardır.

Hamilelik döneminde mutlaka ev ziyareti yapılarak aile ve ev ortamı ile tanışılır. Gerekli iletişim bilgileri paylaşılır.

Ailenin tercihine veya tıbbi koşullara bağlı olmak üzere doğum başladığında ebe eve gider. Doğumun uzun süren başlangıç dönemi ebenin sağladığı güven ile evin güvenli atmosferinde geçirilir. Bebek kalp atışları takip edilir, muayene gerektiği kadar yapılır ve bilgiler doktor ile paylaşılır. Acil durumlar için doğum çantası tam donanımlıdır.

Doğumun aktif döneminde hastaneye birlikte güvenle geçilir. Hastanede doğuma kadar geçen sürede anneye fiziksel ve duygusal destek ön plandadır. Ailenin doğum tercihlerini merkezde tutmak, hastane çalışanları ile iletişimi ayarlamak ebenin görevidir. İlaç dışı rahatlatıcı tüm teknikler sayesinde mümkün olduğunca müdahalesiz bir doğum hedeflenir. Bunlar arasında masajlar, nefes çalışmaları, pozisyonlar, aromaterapi, bası noktaları,olumlamalar, duş ve doğum havuzu kullanımı, doğum topu kullanımı sayılabilir.

Burada aile her zaman tanıdığı ve onu tanıyan bir kişiden birebir ve kesintisiz destek alacaktır.

Doğum sonrasında ebe bebeğin anne kucağında kalması için gerekli desteği verir. Her şeyin yolunda olduğunu gözlemledikten sonra hastaneden ayrılır. eve geçişten bir veya iki gün sonra yapılacak ev ziyaretinde emzirme, bebek bakımı, doğum sonrası anne bakımı konularında desteğini verdikten sonra görevini tamamlamış olur.

dogumakademisi