KEŞKESİZ DOĞUM

Keşkesiz Doğum Merkezi olmak için şartlar nelerdir?

Keşkesiz Doğum; anne –baba adaylarının mutlaka Keşkesiz Doğum Eğitimi aldığı, tıbbi bir engel olmadığı sürece kendiliğinden başlayan, doğal hormonların optimum koşullarda aktif olarak salgılandığı, mümkün olduğunca müdahale edilmeden yapılan, bebeklerin doğar doğmaz anne kucağı ile buluştuğu ve doğum şekli ne olursa olsun doğuma şahit olan herkesin doğumdan «KEŞKESİZ» çıktığı doğumlardır.

Keşkesiz doğum; Doktor, ebe/doula ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilir.

“Keşkesiz Doğum” felsefesi keşkesiz doğumların, keşkesiz bir gelecek yaratacağı inancı çevresinde gelişmiş, ilk olarak İstanbul Doğum Akademisi tarafından uygulanmaya başlanmış ve tüm dünyada da ilgi ile karşılanmıştır.

 

KEŞKESİZ DOĞUM MERKEZİ :

Keşkesiz Doğum Merkezi Keşkesiz Doğum Felsefeleri'nin uygulandığı ve İstanbul Doğum Akademisi tarafından denetlenen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından yönetilen muayenehane, klinik veya hastanelere verilen bir isimdir. Kurumsal değil, kişiye özel verilir. 

 

KEŞKESİZ DOĞUM MERKEZİ OLMA KOŞULLARI :

 

Kadın Doğum uzmanı bir hekimin sorumluluğunda,  doktor, ebe/doula, doğum psikoterapisti eşliğinde doğuma destek hizmeti sunabilecek kişi ve/veya kuruluşlar Keşkesiz Doğum Merkezi olabilir.

KDM olmak isteyen bir doktorun önünde yaklaşık 2 yıllık bir süreç vardır.

Merkez unvanının verilmesi, için merkezde çalışan doktorlar 200 saatlik  DHEDE veya Keşkesiz Doğum Eğitimlerinden birine katılmış olmak, en az 4 gebede İDA ebe ve psikologları ile çalışmış olmak ve sonrasında süpervizyon almak zorundadır. Böylece tüm merkezler arasında ortak bir dil oluşur.

Merkezde çalışan doktorun kongre,vb. mesleki nedenlerle veya tatilde olması  nedeni ile  doğuma katılamayacağı durumlarda ailenin yönlendirilebileceği yine aynı koşulları sağlayan tercihan Keşkesiz Doğum Merkezi olan ve/veya DHEDE eğitimi almış olan başka bir doktorla anlaşmış olması gereklidir.

Tıbbi bir engel olmadığı sürece ailenin tercihleri merkezin doğum planıdır.

 

KEŞKESİZ DOĞUM MERKEZİNİN ÇALIŞMA KRİTERLERİ :

 

Keşkesiz doğum Merkezi hamilelik, doğum ve doğum sonrasında aşağıda belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde çalışır.

 

 • Tüm çalışmalar tercihan hamileliğin ilk yarısında başlar.
 • Aile mutlaka fiziksel hazırlık ve zihinsel arınma temelli 18 saatlik Keşkesiz Doğuma Hazırlık ve Destek programına katılır.
 • Aileler Keşkesiz Doğuma Hazırlık ve Destek programı sonrasında kararlara aktif katılırlar.
 • Tıbbi bir engel yoksa doğum kendiliğinden başlar.
 • Gebenin doğumda özgürce içgüdüleri ile hareket etmesine destek olunur.
 • İstedikleri pozisyonda aktif doğum yapmalarına destek olunur.
 • Annelerin doğumdan psikolojik ve zihinsel olarak güçlenerek çıkması amaçlanır.
 • Çiftin tercihi halinde babaların da doğumda aktif rol alması sağlanır.
 • Bebekler, doğumla anneden kopmayı değil, kavuşmayı yaşarlar. “Ten Tene Temas” için bebek doğar doğmaz anne kucağına verilmesi ve mümkün olduğunca uzun süre orada kalması esastır.
 • Bebeklerin ilk yeni doğan bakımlarının anne kucağında veya anne yanında yapılmasına önem verilir.
 • Keşkesiz Doğum müdahaleleri ve epidural analjeziyi reddetmez, bu ve benzeri uygulamaların rutin değil sadece gerekli olduğunda uygulanmasını savunur.
 • Doğum esnasında sezaryen ameliyatı gerektiğinde ameliyat esnası ve sonrasında anne ve bebek yine ayrılmaz. Anne/Baba/Bebek Dostu Sezaryen”   ve Ten Tene Temas uygulanır.

 

 

Keşkesiz Doğum sistemi uygulamaları Türkiye’de ve dünyada kabul edilmiş doğum eylem planı, tedavi ve müdahale protokollerine aykırı olamaz. Kabul edilmiş tıbbi kurallar ihlal edilemez, aileler  belirli bir sistemin kullanılması için zorlanamaz.

 

Keşkesiz Doğum Merkezi olmak için iletişim bölümündeki formu doldurup yollayınız. 

Doğum Eğitim Videoları artık Online Akademi'de
dogumakademisi
Doğum ve Bebek bakımı kitapları artık Online Akademi'de satışta...