BLOG

Anne Bebek Dostu 10 Adım

IMBCI Anne ve Bebek Dostu Girişimi dünyada Anne Dostu Hastaneler için çalışan ve kar amaçlı olmayan uluslararası bir örgüttür. Anne Bebek Dostu Hastamneler için tarif ettiği 10 adım dünyada birçok hastanede uygulanmaya başlanmıştır.

 

10 Adım:

Her kadına saygı ve haysiyetle davranır. Kendinin ve bebeğinin bakımı hakkında tam olarak anlayacağı dilde bilgilendirip, karar verme sürecine dâhil ederek,  kendisine yapılmak istenenlere rıza gösterme ya da ret etme hakkının olduğu anlatır.

 

Hamileliğin, doğum eyleminin, doğumun, emzirmenin ve lohusalığın normal fizyolojisini yücelten ve en iyi hale getiren ebelik bilgi ve becerilerine sahip olarak bunları rutin olarak uygular.

 

Anneyi, doğum eylemi ve doğumda alacağı sürekli desteğin faydaları hakkında bilgilendirir ve bu desteği kendi seçtiği baba, eş, aile üyesi, doula veya başka birinden alma hakkının olduğunu anlatır.
 

Sürekli desteğin, doğum esnasında ağrı kesici ihtiyacını azalttığı, ameliyatlı doğum oranını düşürdüğü ve annenin doğum deneyiminden aldığı tatmin ve hazzı arttırdığı görülmektedir.

 

Doğum süresince uygulayabileceği ilaç dışı ağrı azaltıcı ve rahatlatıcı yöntemler sunar. Bu yöntemlerin normal doğumu kolaylaştırmadaki ve gereksiz zararların engellenmesindeki faydaları anlatılır. Dokunma, sarılma, masaj, suya girme ve gevşeme tekniklerini içeren bu yöntemleri nasıl uygulayacağı kendisine ve eşlik edene gösterir. Kadının tercihlerine ve seçimlerine saygı duyar.

 

Doğum eylemi, doğum ve lohusalık döneminin normal fizyolojisini destekleyen kanıta dayalı spesifik uygulamalar sunar. Bunlar;
 

Doğumun normal hızında açılmasına izin vermek, sabit zaman limitine bağlı müdahalelerden ve doğum eyleminin izlenmesi için partogram kullanımının istismar edilmesinden kaçınmak.
 

Doğum sürecinde anne istedikçe yiyecek ve içeceklere kısıtlama olmadan ulaşımını sağlamak
 

Yürümesini ve serbestçe hareket etmesini desteklemek, çömelme, oturma, eller ve dizler dahil istediği pozisyonu almasına yardımcı olmak ve dik pozisyonda durmasına yardımcı olacak gereçleri sağlamak.
 

Vajinal makat doğum için teknikler
 

Sıcaklık, bağlanma, emzirmenin başlaması ve gelişimsel uyarım için anne ve bebeğin anında ve sürekli ten temasına olanak vermek.  Anne ve bebeğin birlikte kalmasını sağlamak.
 

Kordon kanının temin ettiği kan miktarını, oksijeni ve besinleri aktarması için yeterli zamanı tanımak.

 

Annesinin hasta ya da erken doğmuş bebeğinin kanguru bakımı dahil her şekilde yanında olmasını sağlamak ve emzirmesi mümkün olmadığında kendi sütünü veya başka bir insanın sütünü vermesini sağlamak.

 

Doğum sırasında sıklıkla rutin olarak uygulanması hiçbir bilimsel kanıta dayanmayan zarar vermesi muhtemel müdahaleleri ve uygulamaları engellemek. Spesifik bir durumda uygulanması düşünüldüğünde, faydalarının zararlarından daha

ağır bastığını eldeki en iyi kanıtlarla desteklemek ve anne ile tartışarak bilgisi dahilinde onayının alınmasının sağlar.

 

Bu müdahaleler:
 

*Traş 

 

*Lavman

 

*Membran sıyrılması
 

*Zarın erken açılması
 

*Doğumun tıbbi olarak başlatılması ve/veya hızlandırılması

 

*Çok sık tekrarlanan vajinal muayeneler
 

*Yiyecek ve içecek kısıtlaması

 

*Annenin yatağa bağlı bırakılması
 

*Damar içi sıvılar
 

*Sürekli elektronik fetal görüntüleme(Kartiotokografi)

 

*İlaçlı ağrı kontrolü
 

*İdrar sondası takılması

 

*Sırt üstü pozisyonlar
 

*Bakıcı yönlendirmeli ıkınma
 

*Fundal basınç uygulanması (Kristeller)
 

*Epizyotomi
 

*Forseps ve vakumla uygulaması
 

*Rahim içinin elle kontrolü

 

*Primer veya tekrarlayan sezaryen ameliyatı
 

*Yenin doğanın aspirasyonu
 

*Kordonun hemen kesilmesi
 

*Anne ve bebeğin ayrılması

 

7.     Anne ve bebeğin iyiliğini arttıracak, acil durumları, hastalıkları ve ölümleri önleyecek önlemleri uygular;
 

*İyi beslenmeye, temiz suya, temiz ve güvenli bir çevreye ulaşması için eğitmek ve teşvik eder.
 

*Sıtma ve AIDS, tetanoz gibi hastalıklardan korunma ve tedavi konusunda eğitir ve bu korunma yöntemlerime ulaşmasını sağlar.
 

*Güvenli cinsellik, aile planlaması ve doğurganlık hakları konusunda eğitir ve aile planlaması yöntemlerine ulaşmasını sağlar
 

* Aile bağları ve toplumsal çevre dahilinde, anne ve bebeğin fiziksel ve psikolojik sağlığına doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve yeni doğan döneminde destekleyici bakım sağlar.

 

8.    Hayatı tehdit eden komplikasyonlarda kanıta dayalı acil tedaviye ulaşımını temin eder. Anne ve yeni doğan bakım verenlerinin uygun ve zamanında tedavi için acil durum becerileri konusunda yeterli ve sürekli eğitim almalarını sağlar

 

9.    Bütün ilgili bakım verenler, kurumlar ve organizasyonların işbirliği ile anne ve yeni doğana sürekli bakım verilmesini sağlar. Bu süregelen bakıma geleneksel olarak doğuma eşlik edenleri ve hastane dışında doğum yaptıranları dahil eder.

Özellikle annelikle ilgili bakım veren kurumlar, kuruşlar, organizasyonlarda ki kişiler mutlaka;
 

*Disiplinler arası, kültürel ve kurumsal sınırlar içinde işbirliği yaparak anne ve bebeğe en iyi bakımı sağlar, her birinin yetkinliklerinin farkında olur ve her birinin görüşüne saygı gösterir.
 

* Doğum eylemi ve doğumda anne ve bebeğe desteğin az sayıdaki kişi ile kesintisiz sürdürülmesini teşvik eder.
 

*Konsültasyon yapılmasını ve gereken uygun kurum ve uzmanlara zamanında gönderilmesini sağlamalıdır.
 

*Annenin, kendisi ve yenin doğan bebeğinin ihtiyaçlarına özel toplumsal hizmet kuruluşları bulunduğunu ve buralara ulaşabileceğini bilmesini sağlar.

 

10.    Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’in Bebek Dostu Hastane Girişiminde tanımladığı Başarılı Emzirmenin 10 basamağını gerçekleştirmeye gayret eder. Bunlar;
 

1. Yazılı bir emzirme politikası oluşturmak ve bütün sağlık çalışanlarına rutin olarak anlatmak
 

2. Bütün sağlık çalışanlarını bu politikayı uygulayacak becerileri kazanmak üzere eğitmek
 

3. Bütün gebeleri emzirmenin faydaları ve yönetilmesi konusunda bilgilendirmek
 

4.Doğumun hemen ardından yarım saat içerisinde emzirmeyi başlatması için anneye yardım etmek. Bebeği ten teması için doğumdan hemen sonra en az 1 saat anneye vermek ve anneyi ve bebeğin emmeye hazır olduğunu anlaması ve

ihtiyacı olduğu zaman emzirmesi için cesaretlendirmek.
 

5.Anneye nasıl emzireceğini ve bebeğinden ayrılsa bile süt salgılamaya nasıl devam edeceğini göstermek.
 

6. Tıbbi olarak gerekmedikçe yeni doğana anne sütünden başka yiyecek-içecek verilememek.
 

7. Anne ve bebeğin 24 saat bir arada kalmalarına izin vermek. (rooming in)
 

8. İhtiyaç duyulduğunda emzirmeyi teşvik etmek.
 

9. Emzirilen bebeklere yapay emzik vermemek.
 

10. Emzirme destek guruplarını teşvik etmek ve anneleri hastane veya klinikten taburcu olduktan sonra bu guruplara katılmak üzere yönlendirmek.

 

Data detaylı bilgi için IMBCI web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

www.imbci.org

dogumakademisi
Doğum Eğitim Videoları artık Online Akademi'de
Doğum ve Bebek Bakımı kitapları artık Online Akademi'de satışta…